Các dự án đang cần nhân sự triển khai mới nhất

Chúng tôi kết nối dự án đến nhân sự Giỏi

Nhân sự giỏi giải quyết đầu việc theo dự án. Nhận và trao đổi Online toàn bộ.

Thống kê từ VieclamOnline.vn

Số lượng dự án, Nhân sự và Nhà tuyển dụng.

  • 1 Dự án đăng tải
  • 0 Dự án thực thi
  • 1 Công ty
  • 6 Thành viên

Họ nói về VieclamOnline.vn

Sự tiện lợi, cần thiết được VieclamOnline.vn giải quyết triệt để.

Tại vieclamonline không những tôi có thể tìm được như án mà tôi có thể đăng tải dự án để tìm nhân sự làm cùng.

là một người mẫu tự do, tôi tìm được công việc làm đều và ổn định qua vieclamonline

Tôi đã tìm được công việc thiết kế giao diện ổn định cho một Agency trên này. Tôi thấy VieclamOnline rất tiện lợi cho chúng tôi.

Là một nhân viên marketing, tôi tìm được dự án làm thêm và kiếm thêm tiền nuôi gia đình.

Tôi đã có thu nhập ổn định từ nghề trang điểm khi lên VieclamOnline tìm dự án